Mobil 1TM izklaides lejupielādes akcija ("AKCIJA")

Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, jums būs tiesības saņemt €5 vai 10 € Virtual Mastercard® ("atlīdzība"), iegādājoties atbilstošu Mobil 1 eļļas akcijas produktu akcijas periodā.

 1. Akcija norisinās trīs posmos: iegādājieties atbilstošo produktu, ievadiet Jūsu pieprasījumu un saņemiet atlīdzību.
 2. Lai pretendētu uz šo piedāvājumu, Jums ("dalībniekam") jāiegādājas akcijas prece - 1 litra vai 4 litru Mobil 1 eļļas iepakojumu vai jāveic eļļas maiņa savam transportlīdzeklim, izmantojot Mobil 1 eļļu jebkurā akcijā iesaistītā tirdzniecības vietā akcijas periodā.
 3. Akcijas periods: Pirkums vai eļļas maiņa ir jāveic periodā no 2017. gada 1. maijā 00.01 (GMT) līdz 31. jūlijam 23.59 (GMT) ("akcijas periods").
 4. Visas atlīdzības pieprasījumi jāiesniedz līdz 2017. gada 14. augustam 23.59 (GMT) ("beigu datums"). Pēc beigu datuma pieprasījumi netiks pieņemti.
 5. Akcijā drīkst piedalīties Albānijas, Austrijas, Beļģijas, Bosnijas, Bulgārijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Īrijas, Kosovas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Maķedonijas, Melnkalnes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, Šveices vai Apvienotās Karalistes rezidenti, kas ir vismaz 18 gadus veci.
 6. Akcijas laikā katrs dalībnieks drīkst veikt trīs atsevišķus pirkumus un attiecīgi veikt trīs atlīdzības pieprasījumus.
 7. Šī akcija ir pieejama tikai gala patērētājiem. Pieprasījumus iesūtīt nav atļauts uzglabātāju, izplatītāju, darbnīcu personālam, kā arī citām personām, kas profesionāli saistītas ar akciju, tāpat pieprasījumus nedrīkst veikt, izmantojot aģentus, trešās puses kā arī vairumā.

posms: Iegādājieties atbilstošu 1 litra vai 4 litru Mobil 1TM eļļas iepakojumu, vai veiciet eļļas maiņu

 1. Akcijas periodā pērciet 1 litra vai 4 litru v Mobil 1 eļļas iepakojumu ar akcijas uzlīmi pie mazumtirgotāja, kas piedalās akcijā. Iesniedziet sākotnējo pieprasījumu mobil.co/izklaide un ievadiet atbilstošo akcijas kodu, kas norādīts uz uzlīmes. Jums būs nepieciešams sniegt papildu informāciju, ieskaitot adresi, dzimšanas datumu, mazumtirgotāja un Jūsu e-pasta adresi. Ja uz Jūsu iegādātās Mobil 1 pudeles nav akcijas uzlīmes, Jūs nevarēsiet piedalīties akcijā - pieņemti tiek tikai derīgi un neizmantoti atlaižu kodi.
 2. Veicot Mobil 1 eļļas maiņu autoservisā, neatkarīgā darbnīcā vai pie pilnvarota automobiļu tirdzniecības pārstāvja, Jūs saņemsiet noskrāpējamu karti ar akcijas kodu. Jums jāiesniedz sākotnējais pieprasījums mobil.co/izklaide jāievada akcijas kods, kas norādīts uz noskrāpējamās kartes. Jums tiks prasīts sniegt papildu datus, ieskaitot dzimšanas datumu, automobiļu remontdarbnīcas nosaukumu, automobiļa reģistrācijas numuru un Jūsu e-pasta adresi. Ja Jūs nesaņēmāt noskrāpējamo karti, diemžēl nebūs iespējams piedalīties akcijā - pieņemti tiek tikai derīgi un neizmantoti atlaižu kodi.
 3. Ieguvumi ir: 1 x 5 € Virtual Mastercard 1 litra iepakojuma iegādei vai 1 x €10 Virtual Mastercard 4 litru Mobil 1 iepakojuma iegādei. Atlīdzība par eļļas maiņu, izmantojot Mobil 1 eļļu, ir 1 x €10 Virtual Mastercard. Ja akcijas materiālos atlīdzība izteikta vietējā valūtā, nevis eiro, vērtība vietējā valūtā ir tikai informatīviem nolūkiem, un tiek aprēķināta, pamatojoties uz 2017. gada 8. martā spēkā esošo valūtas maiņas kursu.

2. posms: Turpmākā pieprasījuma apstrāde ar aģentūras starpniecību

 1. Saņemot Jūsu sākotnējo pieprasījumu, kā tas sīki aprakstīts 8. un 9. nodaļā, aģentūra 2 darba dienu laikā nosūtīts Jums e-pasta paziņojumu par izskatīšanu.
 2. Par nepareizi noformētu iesniegumu tiks paziņots ar e-pasta un/vai īsziņas starpniecību un tiks piedāvāta iespēja nosūtīt nepieciešamo informāciju 7 darba dienu laikā. Aģentūra arī patur tiesības pieprasīt papildu informāciju, piemēram, pierādījumus par pirkumu, pierādījumus par eļļas maiņu un 1 Mobil eļļas izmantošanu kā arī iepakojuma vai transportlīdzekļa fotogrāfiju. Ja noteiktajā termiņā atbilde nav saņemta, Jūsu pieprasījums tiek uzskatīts par nederīgu, un Jums vairs nebūs tiesību saņemt atlīdzību.
 3. Ja Jūsu pieprasījums ir veiksmīgs, aģentūra nosūtīs Jums e-pastu ("Veiksmīgs e-pasts"), kas satur saiti un Virtual Mastercard piedāvājuma kodu atlīdzības pieprasīšanai. Lai saņemtu Virtual Mastercard, vienkārši ievadiet savu dzimšanas datumu, ko norādījāt sniedzot sākotnējo pierasījumu un Virtual Mastercard pieprasījuma kodu, kas nosūtīts e-pastā. Visi Virtual Mastercard prasījumi jāveic 60 dienu laikā pēc Veiksmīgā e-pasta nosūtīšanas.

posms: saņemt savu atlīdzību Virtual Mastercard kartē

 1. Atlīdzība tiek sniegta Virtual Mastercard veidā, ko nodrošina Mastercard un uz Virtual Mastercard saņemšanu un lietošanu attiecas Mastercard noteikumi un nosacījumi, kuri dalībniekam ir jāakceptē, un kurus tas var atrast, apmeklējot vietni: mobil.co/2017termsandconditions
 2. Virtual Mastercard ir piemērota tikai tādiem darījumiem, kur nav vajadzīga fiziskā karte, piemēram, iepirkšanās tiešsaistē vai pa telefonu. Lai izmantotu Virtual MasterCard tiešsaistē, ievadiet 16 ciparu skaitli, derīguma termiņu un 3 ciparu drošības kodu CVC2, kas redzams Virtual MasterCard priekšpusē. Ievadītajai adresei jāsakrīt ar adresi, kas norādīta, iesniedzot pieprasījumu. Virtual Mastercard var izmantot, lai veiktu pirkumu līdz € 5 vai € 10 apmērā, atkarībā no saņemtās atlīdzības summas. Virtual Mastercard karti var izmantot pirkumiem, kuru kopējā summa ir vienāda vai mazāka par Virtual Mastercard atlikumu. Darījumiem, kuru kopējā summa pārsniedz Virtual Mastercard atlikumu, karti var izmantot tikai tajā gadījumā, ja mazumtirgotājs norēķiniem pieņem dalītus maksājumus. Lai noskaidrotu, vai mazumtirgotājs pieņem dalītos maksājumus, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo mazumtirgotāju.
 3. Plastikāta Mastercard netiek piedāvāta.
 4. Virtual Mastercard ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.
 5. Atlīdzība nav pārskaitāma, pārveidojama, atmaksājama vai apmaināma.
 6. Dalībnieki ir atbildīgi par visiem piemērojamajiem nodokļiem un citām attiecīgajam izmaksām un izdevumiem, kas nav minēti noteikumos un nosacījumos saistībā ar atlīdzību.

Vispārīgi

 1. Visa sarakste par pieprasījumu apstrādi un atlīdzību jāadresē aģentūrai.
 2. Projekta virzītājs vai tā aģentūra patur tiesības pēc saviem ieskatiem noraidīt pieprasījumus, kas neatbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem.
 3. Projekta virzītājs vai tā aģentūra patur tiesības veikt visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu sevi un jebkuru citu, kas profesionāli saistīts ar akciju pret krāpnieciskiem vai nederīgiem pieprasījumiem, tajā skaitā pieprasīt pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī dalībnieka identitāti, vecumu, un citus datus. Šajā procesā projekta virzītājs, iespējams, var nodot informāciju trešajām pusēm.
 4. Visi ieraksti jāveic pašiem dalībniekiem. Vairāki ieraksti, ko veikušas tirdzniecības, patērētāju grupas vai trešās personas, netiks pieņemti. Nepilnīgi vai nesalasāmi ieraksti, makro vai citu automatizētu līdzekļu ieraksti (ieskaitot sistēmas, kuras var ieprogrammēt ievadei) un ieraksti, kas neatbilst šiem noteikumiem un nosacījumiem pilnā apmērā, tiks noraidīti un netiks ieskaitīti. Ja atklājas, ka dalībnieks izmanto datoru, lai apietu šo nosacījumu, lietojot, piemēram, kodu šifrēšanas līdzekļus, slēpj savu identitāti, manipulējot IP adreses, izmanto citu identitāti, vai citus automatizētus līdzekļus, lai veiktu ierakstus, veidā, kas nav savienojams ar akcijas garu, dalībnieka ieraksti tiks diskvalificēti un jebkura piešķirtā atlīdzība tiks anulēta.
 5. ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (adrese: Polderdijkweg, B-2030, Antverpene, Beļģija) nodrošina datu kontroli (kā norādīts saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK) un atbild par visu personas datu apstrādi, kas savākti akcijas laikā. Projekta virzītājs un/vai tā aģentūra apstrādās personu datus šo datu pārbaudes nolūkā un izmantot jebkādu dalībnieka sniegtu personīgo informāciju TIKAI akcijas administrēšanas nolūkā, ja vien dalībnieks nav devis piekrišanu izmantot savu personisko informāciju citiem mērķiem, un apstiprinājis, ka piekrīt personas datu apstrādātāja privātuma politiku, kas pieejama: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement_lv-lv.pdf. Dalībnieks var atsaukt savu piekrišanu šādas personiskās informācijas izmantošanai, rakstot par datu apstrādi atbildīgajai personai. Ja piekrišana ir iegūta izvēles procesā, projekta veicinātājs var sniegt dalībniekiem informāciju par turpmākajām akcijām kā arī par saviem vai ieinteresēto saistīto uzņēmumu produktiem.
 6. Uz personisko informāciju, kas nodota Mastercard akcijas administrēšanas nolūkā attiecas Mastercard privātuma politika. Dalībnieka dati un informācija, kas sniegti piesakot dalību akcijā vai iesniedzot pieteikumu par atlīdzību, tiks izmantoti tikai šīs akcijas ietvaros saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem un netiks izmantoti reklāmas nolūkā vai nodoti trešajai pusei.
 7. Projekta veicinātājs vai tā aģentūra nav atbildīga par: (a) datu pārraides kļūmēm, kuru dēļ pieteikums netiek saņemts, kā arī par citiem apstākļiem, kurus nav iespējams kontrolēt; (b) par vēlu iesniegtiem, pazaudētiem, nepareizi novirzītiem vai neveiksmīgiem datu pārraides gadījumiem vai pieprasījumiem; (c) ar datoru vai komunikāciju saistītiem darbības traucējumi vai bojājumiem; (d) par jebkādiem pārtraukumiem, zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies no projekta veicinātāja neatkarīgu iemeslu dēļ; vai (e) par jebkādām drukas vai tipogrāfijas kļūdām akcijas materiālos.
 8. Ja projekta veicinātājs nevar turpināt akciju kā plānots, tādu iemeslu dēļ kā viltojumi, neatļauta iejaukšanās, krāpšana, tehniskas kļūdas vai jebkas cits ārpus projekta veicinātāja kontroles, kas apgrūtina vai ietekmē šīs akcijas administrēšanu, drošību, godīgumu vai pareizu vadību, projekta veicinātājs patur tiesības akciju pārtraukt, pārveidot vai atlikt.
 9. Ja no projekta veicinātāja vai tā aģentūras neatkarīgas rīcības, nolaidības, notikumu vai apstākļu dēļ projekta veicinātājs nevar ievērot šos noteikumus un nosacījumus, projekta veicinātājs nav atbildīgs par saistību neizpildi vai to novēlotu izpildi.
 10. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp šiem noteikumiem un nosacījumiem un citiem reklāmas, veicināšanas vai publicitātes un citiem materiāliem saistībā ar šo akciju, priekšroka dodama šiem noteikumiem un nosacījumiem.
 11. Dalībnieka uzsākot dalību šajā akcijā, tiks pieņemts, ka viņš piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem, un tie viņam ir saistoši.
 12. Projekta veicinātāja lēmums ir saistošs visos gadījumos, kas attiecas uz šo akciju, un sarakste par to netiks veikta.
 13. Šīs akcijas noteikumi un nosacījumi jāinterpretē un jāpiemēro, pamatojoties uz Latvijas likumdošanu un tie pakļauti tiesas Latvija ekskluzīvai jurisdikcijai.
 14. Akcijas pieprasījumu apstrādi projekta veicinātāja uzdevumā veiks Opia Ltd 15 London Street, Chertsey, Surrey ("Aģentūra"). KT16 8AP, Apvienotā Karaliste, uzņēmuma nr. 06021170. Visās sarakstēs kā arī tīmekļa vietnē tiks norādīta aģentūras kontaktinformācija.

Akcijas organizators ir Inflekss, SIA, Viskaļu iela 27a, Rīga ("Projekta veicinātājs").