Mobil 1TM Last ned digital underholdning med Mobil 1™ («kampanjen»)

I henhold til disse vilkårene, vil du motta et Virtuelt Mastercard® med en verdi på €5 (tilsvarende 50 kroner) eller €10 (tilsvarende 100 kroner) («premien») når du kjøper en kampanjeflaske med Mobil 1-motorolje i kampanjeperioden.

 1. Kampanjen gjennomføres i tre faser – kjøp et kampanjeprodukt, registrer en kampanjekode og motta en premie.
 2. For å kunne delta i denne kampanjen, må du («deltaker») kjøpe en en-, fire- eller femliters kampanjeflaske med Mobil 1-motorolje eller få utført oljeskift på bilen med Mobil 1-motorolje hos en deltakende forhandler i kampanjeperioden.
 3. Kampanjeperiode: Kjøp av motorolje eller oljeskift må gjøres mellom kl. 00.01 (BST) den 1. mai 2017 og 23.59 (BST) den 31. juli 2017 («kampanjeperioden»).
 4. Alle kampanjekoder må registreres innen kl. 23.59 (BST) den 14. august 2017 («sluttdato»). Kampanjekoder vil ikke bli godtatt etter denne sluttdatoen.
 5. or å kunne delta i kampanjen, må deltakeren være minst 18 år og være bosatt i Albania, Østerrike, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Kosovo, Latvia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Makedonia, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits eller Storbritannia.
 6. Maksimalt tre individuelle kjøp og påfølgende registreringer er tillatt pr. deltaker i løpet av kampanjeperioden.
 7. Denne kampanjen er kun åpen for deltakere som er sluttkunder. Ansatte hos forhandlere, distributører eller på verksteder, samt andre personer som er profesjonelt tilknyttet kampanjen kan ikke delta. Det er ikke tillatt å registrere koder via representanter, tredjeparter eller i form av masseregistreringer.

Fase 1: Kjøp en liters, fire- eller femliters kampanjeflaske eller få utført oljeskift med Mobil 1TM -motorolje

 1. Kjøp en liters, fire- eller femliters flaske med Mobil 1-motorolje som er utstyrt med et kampanjeklistremerke hos en deltakende forhandler i kampanjeperioden. Gå til mobil.co/underholdning2017 og oppgi kampanjekoden som er angitt på klistremerket. Du vil også bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger, som bl.a. adresse, fødselsdato, forhandler og e-postadresse. Hvis Mobil 1-flasken ikke har et kampanjeklistremerke, kan du ikke delta i kampanjen. Kun gyldige og ubrukte koder godtas.
 2. Få utført et oljeskift med Mobil 1-motorolje hos et deltakende verksted, uavhengig verksted eller en bilforhandler i løpet av kampanjeperioden, og få et skrapelodd med en kampanjekode. Gå deretter til mobil.co/underholdning2017 og oppgi kampanjekoden på skrapeloddet. Du vil også bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger, som bl.a. fødselsdato, navnet på verkstedet, bilens registreringsnummer, adresse og e-postadresse. Hvis du ikke har mottatt et skrapelodd, kan du ikke delta i kampanjen. Kun gyldige og ubrukte kampanjekoder godtas.
 3. Premiene er: 1x Virtuelt Mastercard med en verdi på €5 (tilsvarende 50 kroner) ved kjøp av en litersflaske med Mobil 1-motorolje eller 1x Virtuelt Mastercard med en verdi på €10 (tilsvarende 100 kroner) ved kjøp av en fire- eller femliters flaske Mobil 1-motorolje. 1x Virtuelt Mastercard med en verdi på €10 (tilsvarende 100 kroner) for et oljeskift med Mobil 1-motorolje. Der premier nevnes i markedsføringsmateriell i en lokal valuta som ikke er euro, er verdien i lokal valuta kun ment til informasjon og ble kalkulert basert på valutakursene som gjaldt den 8. mars 2017.

Fase 2: Påfølgende behandling av registreringen

 1. Når registreringen er gjennomført som beskrevet i punkt 8 eller 9, vil du motta en e-postbekreftelse om utfallet etter to virkedager.
 2. Hvis det er noe feil med registreringen, vil du motta et varsel om dette på e-post og/eller SMS, samt få muligheten til å sende inn den nødvendige informasjonen eller dokumentasjonen innen 7 virkedager. Vi forbeholder oss også retten til å be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon i forbindelse med registreringen, som bl.a. kjøpsbevis, bevis på oljeskift og bruk av Mobil 1-motorolje eller et bilde av produktemballasjen eller bilen. Hvis vi ikke har fått svar innen den oppgitte tidsrammen, blir registreringen ugyldiggjort og du mister retten til premien.
 3. Hvis registreringen er vellykket, vil du motta en e-post («e-postbekreftelse») som inneholder en kobling og aktiveringskoden til ditt Virtuelle Mastercard. For å aktivere ditt Virtuelle Mastercard, trenger du kun å oppgi fødselsdatoen du oppga under registreringen og aktiveringskoden du mottok i e-postbekreftelsen. Ditt Virtuelle Mastercard må aktiveres innen 60 dager etter at du mottok e-postbekreftelsen.

Fase 3: motta premien i form av et Virtuelt Mastercard

 1. Premien er et Virtuelt kredittkort fra Mastercard. Mottak og bruk av dette kredittkortet er underlagt Mastercards vilkår, som deltakeren må akseptere og lese på: mobil.co/2017termsandconditions
 2. Ditt Virtuelle Mastercard kan brukes til transaksjoner hvor du ikke trenger et fysisk kredittkort, f.eks. når du handler på nett eller via telefon. For å bruke kredittkortet på nett, må du oppgi det 16-sifrede kortnummeret og den 3-sifrede CVC2-koden samt utløpsdatoen på forsiden av kortet. Adressen som brukes må være den samme som du oppgav under registreringen. Kredittkortet kan brukes til å foreta et kjøp på opptil €5 (tilsvarende 50 kroner) eller €10 (tilsvarende 100 kroner) avhengig av verdien på kortet. Kortet kan brukes til transaksjoner hvor det totale transaksjonsbeløpet er det samme som eller mindre enn saldoen på kortet. Du kan kun bruke ditt Virtuelle Mastercard til transaksjoner hvor transaksjonsverdien overstiger saldoen på kortet dersom forhandleren godtar oppdelt betaling. For å finne ut om en forhandler godtar oppdelt betaling, må du ta kontakt med den enkelte forhandleren direkte.
 3. Det er ikke mulig å få et fysisk Mastercard.
 4. Det Virtuelle kredittkortet er gyldig i seks måneder fra utstedelsesdatoen.
 5. Kortet kan ikke overføres til andre, endres, refunderes eller byttes i noe annet.
 6. Deltakerne er selv ansvarlige for alle gjeldende skatter og avgifter, samt eventuelle andre relevante kostnader og utgifter knyttet til premien som ikke er beskrevet i vilkårene.

Generelt

 1. All kommunikasjon vedrørende registreringsprosessen og premien må rettes til kampanjearrangørens representant.
 2. Kampanjearrangøren eller kampanjearrangørens representant forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre registreringer, etter eget skjønn, ved manglende overholdelse av disse vilkårene.
 3. Kampanjearrangøren eller kampanjearrangørens representant har rett til å gjennomføre alle rimelige tiltak ved behov for å beskytte seg selv og alle andre som er profesjonelt knyttet til kampanjen mot falske eller ugyldige krav, inkludert, men ikke begrenset til, å produsere eller kreve ytterligere bevis på kjøp samt på deltakerens identitet, alder og andre relevante opplysninger. Denne prosessen kan innebære at kampanjearrangøren deler informasjon med tredjeparter.
 4. Deltakerne må registrere alle koder selv. Masseregistrering som gjøres av forhandlere, forbrukergrupper eller tredjeparter godtas ikke. Ufullstendige eller uleselige registreringer, registrering ved bruk av makroer eller andre automatiserte metoder (herunder systemer som kan programmeres til å foreta registreringer) samt registreringer som ikke tilfredsstiller kravene i disse vilkårene i sin helhet vil bli diskvalifisert og ikke tatt i betraktning. Hvis det viser seg at en deltaker bruker en eller flere datamaskiner for å omgå dette, f.eks. ved bruk av et «skript» eller «brute force» for å skjule identiteten sin ved å manipulere IP-adresser, bruker en annen identitet enn sin egen eller andre automatiserte metoder for å øke antallet registreringer på en måte som ikke er forenlig med intensjonene i kampanjen, vil deltakerens registreringer bli diskvalifisert og eventuelle premier annullert.
 5. ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (med adressen Polderdijkweg, B-2030 Antwerp, Belgia) vil ha rollen som datakontrollør (identifisert i direktiv 95/46/EF), og skal være ansvarlig for behandlingen av all personlig informasjon som hentes inn i løpet av kampanjen. Kampanjearrangøren og/eller agenten behandler den personlige informasjonen på vegne av datakontrolløren, og vil KUN bruke personlig informasjon som deltakeren sender inn til å administrere kampanjen, med mindre deltakeren samtykker til at den personlige informasjonen kan brukes til andre formål og bekrefter at han/hun samtykker til datakontrollørens personvernerklæring. Denne er tilgjengelig her: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement_no-no.pdf. Deltakeren kan trekke tilbake samtykket til slik bruk av personlig informasjon ved å skrive til datakontrolløren. Dersom samtykke er innhentet gjennom «opt-in»-prosessen, kan kampanjearrangøren bruke opplysningene til å informere deltakere om fremtidige kampanjer og gi informasjon om produkter fra kampanjearrangøren eller selskaper som er knyttet til kampanjearrangøren som kan være av interesse for dem.
 6. Personlig informasjon som videreformidles til Mastercard i forbindelse med administreringen av kampanjen er underlagt Mastercards personvernerklæring. Personopplysninger og annen informasjon som deltakerne oppgir under registreringen eller premieaktiveringen, vil ikke bli brukt til andre reklameformål eller videreformidlet til tredjeparter, annet enn det som er fastsatt i disse vilkårene eller for å kunne gjennomføre kampanjen.
 7. Kampanjearrangøren eller kampanjearrangørens representant er ikke ansvarlige for: (a) registreringer som ikke er mottatt på grunn av overføringsfeil og andre forhold som er utenfor kampanjearrangørens kontroll, (b) overføringer eller aktiveringer som er forsinket, sendt feil, skadet eller har gått tapt, (c) datamaskin- eller kommunikasjonsrelaterte funksjonsfeil eller driftsforstyrrelser, (d) forstyrrelser, tap eller skader forårsaket av hendelser utenfor kampanjearrangørens kontroll eller (e) trykkfeil eller typografiske feil i materialer knyttet til kampanjen.
 8. Dersom kampanjen, av en eller annen grunn, ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av, men ikke begrenset til, manipulasjon, uautorisert inngripen, svindel, teknisk svikt eller andre årsaker utenfor kampanjearrangørens kontroll, og som forvansker eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller korrekt gjennomføring av kampanjen, forbeholder kampanjearrangøren seg retten til (underlagt eventuelle skriftlige instruksjoner gitt under gjeldende lov) å avslutte, endre eller utsette kampanjen.
 9. Hvis det oppstår en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet som er utenfor kampanjearrangørens eller representantens kontroll, og som hindrer kampanjearrangøren fra å overholde disse vilkårene, er kampanjearrangøren ikke ansvarlig for manglende eller forsinket oppfyllelse av sine forpliktelser.
 10. I tilfelle uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og eventuelle reklamematerialer, kampanjematerialer og andre materialer knyttet til eller i forbindelse med denne kampanjen, vil disse vilkårene være gjeldende.
 11. Ved å registrere seg for denne kampanjen, anses alle deltakere å ha godtatt og være bundet av disse vilkårene.
 12. Kampanjearrangørens avgjørelse er bindende i alle saker knyttet til denne kampanjen og all korrespondanse i denne anledning vil bli avvist.
 13. Vilkårene for denne kampanjen skal tolkes og anvendes på grunnlag av Norsk lovgivning. Verneting er Norge.
 14. Registreringsprosessen administreres av Opia Ltd («representanten») på vegne av kampanjearrangøren. Selskapets adresse er 15 London Street, Chertsey, Surrey, KT16 8AP, Storbritannia, og organisasjonsnummeret er 06021170. All kommunikasjon og nettstedet vil informere om hvordan du kan ta kontakt med representanten.

Kampanjearrangøren ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA, Polderdijkweg, B-2030 Antwerpen, Belgia. («Promotøren»).