Mobil 1TM Distrează-te cu Mobil 1™ (Promoția)

Conform acestor termeni și condiții veți fi eligibil pentru a primi un Mastercard® Virtual (Premiul) de 5 euro sau 10 euro dacă achiziționați un produs Mobil 1 promoțional, în perioada promoției.

 1. Promoție se desfășoară în trei etape: achiziționarea unui produs care se califică pentru promoție, introducerea cererii de revendicare și primirea premiului dumneavoastră
 2. Pentru a putea participa la această promoție, dumneavoastră (Participantul) trebuie să achiziționați un bidon de 1 litru sau 4 litri de ulei Mobil 1 sau să faceți schimbul de ulei al autoturismului dumneavoastră în orice locație participantă în perioada promoției
 3. Perioada promoției: Achizițiile sau schimbul de ulei trebuie să se realizeze între 1 mai 2017 începând cu ora 00:01 (BST) și 31 Iulie 2017 până la ora 23:59 (BST) (”Perioada Promoției”)
 4. Toate revendicările pentru primirea premiului trebuie inițiate până în data de 14 august 2017, ora 23:59 (BST) (”Sfârșitul Promoției)”. Nu vor fi acceptate revendicări după această dată.
 5. Pentru a fi eligibil de a participa la Promoție, Participantul trebuie să fie rezident în una dintre următoarele țări: Albania, Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Kosovo, Latvia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția sau Anglia și să fie peste 18 ani.
 6. Maxim trei achiziții individuale și ca atare trei revendicări de Premiu sunt admise per Participant, în Perioada Promoției
 7. Aceată Promoției este valabilă doar Participanților care sunt utilizatori finali. Revendicările de la distribuitori, service-uri auto sau oricine altcineva care are legătură profesională cu Promoția, precum și revendicările inițiate prin agenți, terți sau în masă, nu sunt permise.

Etapa 1. Achiziția unui bidon de 1 litru, 4 litri sau schimb de ulei cu Mobil 1TM, care se califică la Promoție

 1. Achiziționați un bidon de 1 litru sau 4 litri de Mobil 1 având eticheta promoțională, din magazinele participante, în perioada promoției. Veți completa o revendicare inițială pe mobil.co/distractieși furnizați codul promoțional de pe etichetă. Veți fi rugați să furnizați și informații suplimentare inclusiv dar fără a se limita privind adresa, data nașterii, magazinul și adresa de email. Dacă bidonul de Mobil 1 achiziționat nu are etichetă promoțională nu veți fi eligibil pentru a participa la promoție, doar codurile valide și neutilizate fiind acceptate.
 2. Faceți schimbul de ulei cu Mobil 1 într-unul din service-urile auto participante, în perioada promoției, și veți primi un card răzuibil conținând codul promoțional. Veți completa o revendicare inițială pe mobil.co/distractieși și furnizați codul promoțional de pe cardul răzuibil. Veți fi rugați să furnizați și informații suplimentare inclusiv dar fără a se limita privind adresa, data nașterii, service-ul auto, numărul de înmatriculare al mașinii și adresa de email. Dacănu ați primit card răzuibil nu veți fi eligibil pentru a participa la promoție, doar codurile valide și neutilizate fiind acceptate.
 3. Premiile sunt: 1 Mastercard Virtual în valoare de 5 Euro pentru o achiziție de un bidon de 1 litru sau 1 Mastercard Vistrual în valoare de 10 Euro pentru o achiziție de un bidon de 4 litri de Mobil 1. Premiul pentru schimbul de ulei cu Mobil 1 este un Mastercard Virtual în valoare de 10 Euro. În tările în care Premiul de pe materialele promoționale este în moneda locală, alta decât Euro, aceasta este doar pentru scop informativ și a foat calculată având la bază cursul valutar din data de 8 Martie 2017.

Etapa 2. Procesul de revendicare ulterioară prin intermediul agenției

 1. La primirea revendicării inițiale a premiului, detaliată la paragraful 8 și 9, Agenția vă va trimite o confirmare pe email în termen de 2 zile lucrătoare
 2. Înregistrările incorecte vor fi notificate via email și/sau SMS și vă va fi oferită posibilitatea de a furniza datele solicitate în 7 zile lucrătoare. Agenția își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare în procesul de revendicare care pot include, dar nu se limitează, la furnizarea dovezii achiziției, dovezii schimbului de ulei efectuat cu Mobil 1 sau o poză a ambalajului sau autoturismului. Dacă nu se primește răspuns în timpul menționat, solicitarea dumneavoastră de revendicare va fi declarată invalidă și nu veți mai fi eligibil de a primi Premiul.
 3. Dacă revendicarea dumneavoastră se încheie cu succes, Agenția vă va trimite un email (”Email de succes”) conținând un link și un cod de răscumpărare a Mastercardului Virtual cu care să vă revendicați Premiul. Pentru a revendica Mastercardul Virtual introduceți data de naștere furnizată în solicitarea de revendicare inițială și codul de răscumpărare a Mastercardului Virtual primit prin email. Toate revendicările de Mastercard Virtual trebuie făcute în 60 de zile de când ați primit Emailul de succes.

Etapa 3: primiți Premiul printr0un Mastercard Virtual

 1. Premiul se prezintă sub forma unui Mastercard Virtual de la Mastercard și primirea și utilizarea Mastercardului Virtual se supune termenilor și condișiilor Mastercard, pe care participantul trebuie să le accepte și care pot fi găsite accesând linkul: mobil.co/2017termsandconditions
 2. Mastercardul Virtual se pretează pentru tranzacții ce nu necesită prezența cardului fizic, precum cumpărături online sau prin telefon. Pentru a utiliza Mastercardul Virtual online introduceți numărul de card format din 16 cifre afișat pe față, data expirării și codul de securitate CVC2 format din 3 cifre de pe fața Mastercardului Virtual. Adresa trebuie să fie aceeași pe care ați furnizat-o în procesul de revendicare. Mastercardul Virtual poate fi folosit pentru achiziții până la 5 Euro sau 10 Euro depinzând de premiul primit. Mastercardul dumneavoastră Virtual poate fi folosit pentru tranzacții unde suma totală a tranzacției este mai mică sau egală cu soldul Mastercardului. Puteți utiliza Mastercardul Virtual pentru tranzacții care depășesc soldul doar dacă sistemul de plăți al vânzătorului acceptă plăți parțiale. Pentru a afla dacă un magazin acceptă plăți parțiale, vă rugăm să contactați direct magazinul.
 3. Nu poate fi furnizat un Mastercad fizic sub nici un pretext.
 4. Mastercardul Virtual va avea o valabilitate de 6 luni de la emitere.
 5. Premiile nu pot fi transferate, modificate, ramburstae sau schimbate
 6. articipanții sunt suingurii răspunzători pentru orice taxe aplicabile precum și orice alte costuri relevante, cheltuieli care nu sunt în menționate în Termenii și condițiile Promoției ca fiind incluse în Premiu.

General

 1. Toate comunicările privind procesul de revendicare și Premiu trebuie adresate Agenției
 2. Promotorul sau Agenția își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica revendicările pe care le consideră că nu se aliniază acetor Termeni și condiții
 3. Promotorul sau Agenția vor avea dretul, unde va fi necesar, de a lua toate măsurile rezonabile de a se proteja pe sine sau pe oricine altcineva conectat profesional la Promoție, împotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv, fără a se limita, de a genera sau solicita o verificare suplimentară a dovezii achiziției, precum și identitatea, vârsta și alte detalii relevante ale unui participant. Acest proces poate implica schimbul de informații între Promotor cu terțe părți
 4. Toate solicitările trebuie făcute de către participant. Solicitările făcute în grup de către comerciant, grupuri de utilizatori sau terți nu vor fi acceptate. Solicitările incomplete sau ilizibile, solicitările prin macro-uri sau alte mijloace automatizate (inclusiv sisteme ce pot fi programate pentru a completa), și solicitările care nu satisfac în întregime cerințele acestor Termeni și condiții vor fi descalificate și nu vor fi luate în calcul. În cazul în care devine evident faptul că un participant folosește computerul pentru a înșela, prin folosirea, de exemplu, de ”script”, ”brute force”, mascându-și identitatea manipulând adresa IP, utilizând alte identități decât a lor sau orice alt mijloc automatizat cu scopul de a crește solicitările în Promoție într-un mod care nu este în concordanță cu regulile Promoției, solicitările respectivului Participant vor fi descalificate și orice Premiu va fi anulat.
 5. ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (cu adresa la Polderdijkweg, B-2030 Antwerp, Belgia) va acționa în calitate de operator de date ( în conformitate cu Directiva 95/46 / CE), responsabil pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal colectate în cadrul promoției. Promotorul și / sau agenția sa va prelucra datele cu caracter personal în numele operatorului de date și va folosi orice informație cu caracter personal transmisă de către participant DOAR în scopul administrării Promoției, cu excepția cazului în care Participantul și-a dat consimțământul de a utiliza informațiile sale cu caracter personal în alte scopuri și confirmă faptul că este de acord cu politica de confidențialitate a operatorului de date disponibile la adresa: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement-LE_ro-ro.pdf. Participantul poate retrage consimțământul pentru o astfel de utilizare a informațiilor personale, în scris, operatorului de date. În cazul în care consimțământul a fost obținut prin procesul de înscriere, Promotorul poate oferi participanților informații privind promoții viitoare și poate furniza informații cu privire la produsele sau companiile sale, care pot fi de interes.
 6. Informațiile personale transmise către Mastercard pentru administrarea Promoției sunt supuse politicii de confidențialitate Mastercard. Detaliile și informațiile furnizate de către Participant la intrarea Promoție sau pe parcursul solicitării de acordare a premiului, nu vor fi folosite în alte scopuri și nici nu vor fi transmise ître terți.
 7. Promotorul sau agenția sa nu vor fi responsabili sau răspunzătoari pentru: (a) neprimirea vreunei înregistrări datorată unor erori de transmisie și a altor condiții în afara controlului său rezonabil; (b) orice întârziere, pierdere, sau transmiteri eronate de informașii sau solicitări; (c) orice defecțiuni de computer sau comunicare, (d) orice întreruperi, pierderi sau daune cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul promotorului; sau (e) orice eroare de tipar sau imprimare de pe orice material asociat Promoției
 8. Dacă, din orice motiv, Promoția nu este se poate desfășura conform planificării, din motive incluzând, dar fără a se limita, ca manipulare, intervenție neautorizată, fraudă, defecțiuni tehnice sau de orice alte cauze independente de controlul promotorului care corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna desfășurare a acestei promoții, Promotorul își rezervă dreptul (sub rezerva unor instrucțiuni scrise date în conformitate cu legislația în vigoare) să oprească, să modifice sau să suspende Promoția.
 9. n cazul în care are loc o acțiune, omisiune, eveniment sau circumstanță, care nu este sub controlul rezonabil al promotorului sau agenției sale și care împiedică Promotorul în respectarea acestor termeni și condiții Promotorul nu va fi responsabil pentru neexecutarea sau întârzierea în îndeplinirea obligației sale.
 10. În cazul unei neconcordanțe între acești termeni și condiții și orice formă de promovare, publicitate și alte materiale referitoare la sau în legătură cu această promoție, Termenii și condițiile menționate aici vor prevala.
 11. Prin înscrierea la această Promoție, se consideră că toți participanții au acceptat și respectat acești termeni și condiții
 12. Decizia Promotorului este obligatorie în toate problemele legate de Promoție, și nu este nevoie de alt acord
 13. Termenii și condițiile acestei Promoții trebuie interpretate și aplicate pe baza legii a România.
 14. Toate procesele de revendicare pentru Promoție for fi completate în numele Pormotorului de către Opia Ltd (Agenția), strada London nr. 15, Chertsey, Surrey. KT16 8AP, Regatul Unit, Numărul companiei 06021170. În toate comunicările precum și pe site vor fi menționate datele de contact ale Agenției

Promotorul este Lubexpert Romania, Satu Mare, Parc Industrial Sud nr 2, www.lubexpert.ro„Promotorul”).