Mobil 1TM Preuzimanje Mobil 1™ zabavnog sadržaja

Tema uslova i propozicija je dobijanje Virtuelne Master Kartice® ("nagrade") sa iznosom od 5 evra ili 10 evra nakon kupovine određenih Mobil 1 proizvoda sa promotivnim kodom za vreme trajanja promocije.

 1. Promocija se odvija u tri faze: kupovina proizvoda koji ucestvuju u promociji, unošenje Vaše potvrde i dobijanje nagrade.
 2. Da biste postali učesnik, neophodno je da kupite promotivnu Mobil 1 bocu od 1L ili 4L ili da menjate ulje u svom vozilu koristeći Mobil 1 promotivne proizvode u nekom od servisa učesnika za vreme trajanja promocije.
 3. Promotivni period: Kupovina ili zamena ulja moraju biti između 1.maja i 31.jula 2017 .godine, tokom perioda trajanja promocije.
 4. Svi zahtevi za dobijanje nagrade moraju biti poslati do 23:59h 14. Avgusta - krajnji rok. Svi zahtevi prispeli nakon krajnjeg roka neće biti prihvaćeni.
 5. Pravo na učešće u promociji imaju samo stariji od 18 godina sa mestom boravka u nekoj od sledećih država: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Kosovo, Latvanija, Letonija, Luksemburg, Holandija, Makedonija, Crna Gora, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Španija, Švedska, Švajcarska ili Velika Britanija.
 6. Tokom promotivnog perioda maksimalan broj nagrada koje jedan učesnik može dobiti su tri.
 7. Promocija je dostupna samo krajnjim korisnicima. Distributeri i njihovi zaposlenici, prodavnice niti bilo ko drugi ko je profesionalno povezan sa promocijom, putem agenta, trećeg lica ili na bilo koji drugi način, nema pravo učešća u promoci.

Faza 1: Kupovina Mobil 1TM proizvoda koji učestvuje u akciji u pakovanju od 1L ili 4L

 1. Kupovina Mobil 1 proizvoda od 1L ili 4Lu maloprodaji koja učestvuje u promociji; proizvod na sebi ima traku čijim se uklanjanjem otkriva nalepnica sa promotivnim kodom, validnim u periodu trajanja promocije. Slanje zahteva na mobil.co/zabava2017, a potom i promotivnog koda sa nalepnice. Od učesnika se takođe zahteva da pored koda unesu i dodatne informacije poput datuma rođenja, adrese maloprodaje i svoje e-mail adrese. Ukoliko Mobil 1 boca nema promotivnu traku i nalepnicu učešće u promociji nije moguće. Samo neiskoripćeni promotivni kodovi se smatraju validnim i isti će biti prihvaćeni.
 2. Ukoliko vršite zamenu ulja u servisu, nezavisnim prodajama ili kod car-dilera koristeći Mobil 1 ulja u toku promotivnog perioda dobićete karticu koja nakog grebanja otkriva promotivni kod. Potrebno je da nakon toga pošaljete zahtev na mobil.co/zabava2017, zajedno sa promotivnim kodom prikazanim na ogrebanoj kartici. Od učesnika se takođe zahteva da pored koda unesu i dodatne informacije poput datuma rođenja, adrese servisa, registarske oznake vozila i svoje e-mail adrese. Ukoliko ne dobijete karticu namenjenu za grebanje nemate mogućnost učestvovanja u promociji. Samo neiskoripćeni promotivni kodovi se smatraju validnim i isti će biti prihvaćeni.
 3. Nagrade su sledeće: 1x5 evra za kupovinu boce od 1L ili 10 evra za kupovinu boce od 4L ili 5L na Virtuelnoj Master Kartici. Nagrada za kupovinu Mobil 1 proizvoda putem zamene ulja na vozilu je 10 evra na Virtuelnoj Master Kartici. Zemlje u kojima je vrednost na promotivnom materijalu iskazana u domaćoj valuti, iznos je isključivo informativnog karaktera i preračunat je na osnovu vrednosti valute na dan 8. mart, 2017. godine.

Faza 2: Proces slanja zahteva putem agencije

 1. Po prijemu Vaseg inicijalnog zahteva, detaljno objašnjenog u tački 8 ili 9, Agencija će poslati potvrdu prijema u roku od 2 radna dana putem e-mail adrese.
 2. U slučaju neispravno poslate prijave šalje se obaveštenje putem sms-a ili e-mail-a da se dostave zahtevane informacije, u roku od 7 radnih dana. Agencija takođe zadržava pravo da zahteva dodatne informacije kako bi dalje obradila poslati zahtev, poput dostavljanja dokaza o kupovini, zameni i upotrebi Mobil 1 ulja, fotografiju proizvoda ili vozila i slično. Ukoliko odgovor ne bude dostavljen u zadatom roku, zahtev će biti odbijen i učesnik gubi pravo dobijanja nagrade.
 3. Ukoliko je zahtev uspešno poslat i obrađen agencija šalje e-mail obaveštenje ("Uspešna prijava") sa linkom i Virtuelnom Master Karticom sa kodom koji obezbeđuje nagradu. Za aktivaciju Virtuelne Master Kartice jednostavno ukucati svoj datum rođenja, inicijalno naveden pri slanju zahteva i kod poslat uz Virtuelnu Master Karticu. Aktivacija Virtuelne Master Kartice mora biti urađena u roku od najviše 60 dana nakopn prijema e-mail-a "Uspešna prijava".

Faza 3: Prijem nagrade putem Virtuelne Master Kartice

 1. Nagrada se dodeljuje u formi Master Kartice i učesnik pre upotrebe iste mora prihvatiti uslove i propozicije koje se tiče Master Kartice, navedene na sledećem linku: mobil.co/2017termsandconditions
 2. Virtuelna Master Kartica namenjena je za kupovinu online ili putem telefona. Za upotrebu kartice potrebno je uneti broj od 16 cifara, datum isteka važenja i trocifreni kod CVC2; podaci se nalaze na prednjoj strani kartici. Adresa upotrebe mora biti ista kao ona inicijalno navedena pri slanju zahteva. Virtuelna Master Kartica može da se koristi za kupovinu u vrednosti od 5 evra ili 10 evra, zavisno od dobijene nagrade. Virtuelna Master Kartica može da se koristi za transakcije gde je vrednost kupovine manja ili jednaka vrednosti kartice. Virtuelna Master Kartica može da se koristi za kupovine veće vrednosti ukoliko prodavac omogući odvojeno plaćanje računa - deo u vrednosti Master Kartice, a preostali iznos sopstvenim izvorom. Da biste imali informaciju da li prodavac pruža mogućnost odvojenog plaćanja računa, molim kontaktirajte prodavca lično.
 3. Fizički Master Kartica ne može biti obezbeđena ni iz kog razloga.
 4. Virtuelna Master Kartica ima rok trajanja 6 meseci od datuma izdavanja.
 5. Nagrade se ne podležu prenošenju, modifikaciji, povratu ili izmeni.
 6. Učesnik je odgovoran samo za dodatne takse i druge troškove koji nisu navedeni u uslovima i propozicijama omogućavanja nagrade.

Opšte

 1. Sva komunikacija vezana za zahtev mora se odbijati preko agencije.
 2. Promoter ili agencija zadržavaju diskreciono pravo da diskvalifikuju zahteve koje smatraju neusaglašenim sa uslovima i propozicijama.
 3. Promoter ili agencija imaju pravo, gde smatraju neophodnim, da preuzmu racionalne aktivnosti u culju sopstevne zaštite i zašite bilo kog drugog lica profesionalno uključenog u promociju protiv zahteva koje smartaju obmanjujućim. Takođe, imaju pravo da bez ograničenja zahtevaju dodatnu potvrdu zahteva poput dokaza o kupovini, identitetu, starosnoj dobi i ostale relevante podatke o učesniku. Ovaj proces može podrazumevati deljenje informaciaj sa trećom stranom.
 4. Sve prijave moraju kreirati učesnici lično. Nalozi grupno kreirani ili kreirani od strane trećeg lica neće biti prihvaćeni. Nepotpuni ili netačni zahtevi, zahtevi kreirani od strane automata (robota, sistema programiranih za ulazak), kao i oni koji ne ispunjavaju uslove ili propozicije biće diskvalifikovani. Ukoliko postane očigledno da učesnik koristi računarske metode za prevaru i zaobilaženje navedenih uslova, kao što su ‘script’, ‘brute force’, skrivanje svog identiteta manipulacijom IP adrese, upotreba identiteta drugog lica ili bilo šta slično što ne odgovara navedenim uslovima i propozicijama promocije, isti učesnik biće diskvalifikovan i neće dobiti nagradu.
 5. ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (sa adresom u Polderdijkweg, B-2030 Antwerp, Belgium) će nastupiti kao kontrolor podataka (kao što je navedeno u Direktivi 95/46/EC) odgovoran za obradu svih privatnih podataka prikupljenih tokom ove Promocije. Promoter i/ili njegova agencija će obrađivati privatne podatke u ime kontrolora podataka i koristiće sve prikupljene privatne podatke podnete od strane Učesnika ISKLJUČIVO u okviru Promocije, osim u slučaju date saglasnosti Učesnika da se njegovi privatni podaci mogu koristiti i za druge potrebe i potvrde da se slaže sa pravilima o privatnosti kontrolora podataka dostupnim na: http://promotion.eame.mobil.com/privacy/privacy_statement_lt-sr-sp.pdf. Učesnik može povući saglasnost takve upotrebe podataka kontaktirajući pisanim putem kontrolora podataka. Ukoliko je saglasnost dobijena korišćenjem opt-in procedure Promoter može savetovati Učesnika o budućim promocijama i obezbediti informa
 6. Lične informacije prosleđene Mastercardu za potrebe administriranja Promocije podležu Mastercardovoj politici poverljivosti podataka. Osim za operativne potrebe ove promocije koje su definisane Pravilima i Propozicijama, detalji i informacije koje dostavi učesnik neće biti podeljene sa trećom stranom.
 7. Promoter ili njegov Agencija neće biti odgovoran za: (a) svaki neuspeh da primi prijavu zbog propusta u prenosu ili zbog drugih razloga van njegove kontrole; (B) bilo koje kasnjenje, gubljenje, pogrešno prosledjivanje ili oštećene prenose ili zahteve (C) bilo kakve računarske ili komunikacijske greske ili neispravnosti; (D) bilo kakvog poremećaja, gubitka ili štete prouzrokovane događajima van kontrole Promotera; ili bilo kakve štampane ili greške u kucanju u svim materijalima koji su u vezi sa promocijom.
 8. Ukoliko iz bilo kog razloga realizacija promociju ne ide po planu, uključujući, ali ne ograničavajući se na ometanja, neovlašćene intervencije, prevare, tehničke greške ili bilo kojih drugih razloga izvan kontrole Promotera koje kvare ili utiču na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno sprovodjenje ove promocije, Promoter zadržava pravo (u skladu sa svim pisanim uputstvima datim u skladu sa važećim zakonom) da prekine, izmeni ili ukine promociju.
 9. Ukoliko se dogodi neki dogadjaj, cin, propust ili okolnost na koji Promoter ili njegova agencaija ne moze da utice i koji sprečava Promotera u ispunjavanju ovih uslova, Promoter neće biti odgovoran za bilo kakvo neispunjenje ili kašnjenje u izvrsavanju svojih obaveza.
 10. U slučaju nesaglasnosti između ovih uslova i bilo kakvog oglašavanja, promotivnih kampanja, publiciteta i bilo koji drugi materijala koji se odnosi na ili u vezi sa ovom promocijom, uslovi ovde navedeni će prevladati.
 11. Prikljucenjem ovoj promociji, svi učesnici će se smatrati da su prihvatili da budu obavezani ovim uslovima.
 12. Odluka promotera je obavezujuća u svim pitanjima koja se odnose na ovu promociju, I nece se ulaziti ni u kakvu prepisku.
 13. Uslovi ove promocije će se tumačiti i primeniti na osnovu Српски zakona i Србија ima isključivu nadležnost.
 14. Zahtev za promociju će biti popunjen u ime Promotera od strane Opia Ltd ("Agencija"), 15 London Street, Chertsey, Surrey. KT16 8AP, United Gingdom a, broj firme 06021170. Sva komunikacija i internet sajt će sadrzati kontakt podatke Agencije.

Promoter je Plattner d.o.o., Novosadski put 19, 21400 Bačka Palanka, Srbija (the "Promoter").